Чай

Купить молочный улун Най Сян Цзинь Сюань

Молочный улун (Китай)

350 ₽ 50 грамм
Улун Бэй Доу Да Хун Пао

Улун Бэй Доу Да Хун Пао

675 ₽ 25 грамм
Утесный улун Да Хун Пао Джун Хо

Утесный улун Да Хун Пао Джун Хо

475 ₽ 25 грамм
Улун Шуйсянь (Шуй Сянь)

Улун Шуйсянь

490 ₽ 25 грамм
Улун Те Ло Хань Чжэн Янь "Железный Архат"

Улун Те Ло Хань Чжэн Янь

650 ₽ 10 грамм
Улун Жоу Гуй

Улун Жоу Гуй

300 ₽ 10 грамм
Улун Да Хун Пао Лао Цун Чжэньян

Да Хун Пао Лао Цун Чжэньян

900 ₽ 25 грамм
Улун Мэй Чжань Чжэн Янь

Улун Мэй Чжань Чжэн Янь

450 ₽ 10 грамм
Шу пуэр "Мэнхайский рецепт 726"
33%

Шу пуэр "Мэнхайский рецепт 726"

3002 ₽ 2000 ₽ 357 грамм (блин)
Шу Пуэр Гунтин из Юндэ 2011 год
25%

Шу Пуэр Гунтин из Юндэ 2011 г

1000 ₽ 750 ₽ 250 грамм (кирпич)
Шу пуэр "Дворцовый дракон"

Шу пуэр "Дворцовый дракон"

250 ₽ 25 грамм
Шу пуэр "Знак шамана"

Шу пуэр "Знак шамана"

220 ₽ 25 грамм