Чай Улун

Тайваньский Молочный улун "Премиум" Най Сян Цзынь Сюань

Молочный улун "Премиум" (Тайвань)

400 ₽ 25 грамм
Улун Да Хун Пао Баньшань
30%

Да Хун Пао Баньшань

1100 ₽ 770 ₽ 100 грамм
Улун Те Гуань Инь из Аньси
NEW

Улун Те Гуань Инь из Аньси

550 ₽ 50 грамм
Улун Те Гуань Инь из Фуцзянь
15%

Улун Те Гуань Инь из Фуцзянь

800 ₽ 680 ₽ 100 грамм
Улун Те Гуань Инь из Цзингу

Улун Те Гуань Инь из Цзингу

355 ₽ 25 грамм
Улун Те Гуань Инь Хуа Сян Чжэнвэй

Улун Те Гуань Инь Хуа Сян Чжэнвэй

675 ₽ 25 грамм
Улун Те Гуань Инь из Синпин

Улун Те Гуань Инь из Синпин

230 ₽ 10 грамм
Улун Те Гуань Инь Хуа Сян Чжэнвэй из Ганьдэ

Те Гуань Инь Хуа Сян Чжэнвэй из Ганьдэ

450 ₽ 10 грамм
Купить молочный улун Най Сян Цзинь Сюань

Молочный улун (Китай)

350 ₽ 50 грамм
Улун Бэй Доу Да Хун Пао

Улун Бэй Доу Да Хун Пао

675 ₽ 25 грамм
Утесный улун Да Хун Пао Джун Хо

Утесный улун Да Хун Пао Джун Хо

475 ₽ 25 грамм
Улун Да Хун Пао Лао Цун Чжэньян

Да Хун Пао Лао Цун Чжэньян

825 ₽ 25 грамм